FIBIS India Tour 2007

Travelling around from Agra to Kolkata

S295 - Agra railway station.
Rod Poxon LRPS