FIBIS India Tour 2007

Travelling around from Agra to Kolkata

S326 - Jhansi railway station.
Rod Poxon LRPS