FIBIS India Tour 2007

Travelling around from Agra to Kolkata

S332 - Jhansi railway station.
Rod Poxon LRPS