FIBIS India Tour 2007

Travelling around from Agra to Kolkata

S421 - Gwalior railway station.
Rod Poxon LRPS